PROFIL SPOLEČNOSTI

 

Krédem naší společnosti je preciznost a spolehlivost služeb, které našim klientům mohou usnadnit každodenní práci.

Společnost LEGRO CONSULT s.r.o. byla založena v roce 2005 jako poradenská firma s důrazem na projektový management a související oblasti. Řešíme potřeby svých klientů fundovaným a ekonomicky výhodným způsobem ve spolupráci s pracovními týmy specialistů ve svých oborech, které sestavujeme na základě konkrétních požadavků našeho zákazníka.

Kromě kompletního poradenství v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU (dotační audit, zpracování záměru, sepsání žádosti, následná administrace projektu atd.) se naše společnost zabývá dalšími oblastmi, které jsou blíže rozpracované v odkazu Produkty.

Cílem společnosti a nabízených služeb je poskytovat zákazníkům metodickou a procesní podporu, která vede k rozvoji společnosti, vyšší produktivitě práce a zabezpečení společnosti z hlediska zbytečného úniku finančních prostředků.

Naše firma je součástí sdružení PETALON GROUP, jehož rolí je koordinace vlastních členů v oblasti podpory, rozvoje a profesionalizace podnikatelského prostředí a naplňování širokých potřeb podnikatelských subjektů. Naše potřeba sdružovat se je založena na využití efektu vzájemné spolupráce a otevřenosti při realizaci zakázek z různých oblastí nebo úhlů pohledů.

Spojuje nás zdravý rozum, mnohaleté zkušenosti v různých oborech podnikání, přesnost řešení business problémů a schopnost a vůle dojít k vytyčenému cíli.

Na tuto cestu chceme s sebou vzít i naše zákazníky.